Lata 2021-2020

  • Szczecin, ul. Szafera – usunięcie kolizji kablowych, budowa zasilania sieci trakcyjnych, doposażenie stacji trakcyjnej prądu stałego, budowa oświetlenia ulicznego
  • Szczecin, ul. Chmielewskiego – usunięcie kolizji kablowych, budowa zasilania sieci trakcyjnych, budowa i doposażenie stacji trakcyjnej prądu stałego
  • Karsk pod Szczecinem – budowa sieci SN/NN, budowa stacji SN/NN

Łączna wartość powyższych inwestycji – 26 300 000 zł