Rok 2018

  • Szczecin, Urząd Marszałkowski – budowa sieci SN/NN, budowa stacji SN/NN
  • Szczecin, ul. Niemierzyńska – budowa sieci SN/NN, budowa stacji SN/NN

Łączna wartość powyższych inwestycji – 3 200 000